Vai trò của một mạng lưới trong tiếp thị liên kết

Một mạng lưới liên kết cung cấp góc độ thứ ba cho hoạt động kinh doanh tiếp thị qua internet. Hai người còn lại là thương gia và nhà xuất bản trang web. Một mạng liên kết đóng vai trò của một thương gia cũng như một nhà xuất bản trong tiếp thị trực tuyến. Nó không có nghĩa là một mạng chạy trang web của riêng mình hoặc sản xuất các sản phẩm để bán. Cả người bán và nhà xuất bản hoặc chi nhánh đều cảm nhận được nhu cầu của một mạng lưới liên kết. Họ cần một nền tảng chung để chia sẻ. Người bán muốn ai đó từ phía họ kiểm tra chéo các yêu cầu về lưu lượng truy cập mà nhà xuất bản đưa ra. Mặt khác, các nhà xuất bản muốn ai đó chăm sóc các khoản thanh toán của họ.

Chức năng của một mạng liên kết

Ngoài việc làm người chăm sóc cho người bán và nhà xuất bản, mạng tiếp thị giúp phát triển tiếp thị trực tuyến theo nhiều cách.

  1. Mạng liên kết giúp người bán và nhà xuất bản xích lại gần nhau hơn để hoàn tất các thỏa thuận tiếp thị.
  2. Mạng trực tuyến cung cấp các công cụ để tiếp thị trực tuyến như thư điện tử, biểu ngữ, v.v. cho các chi nhánh.
  3. Người bán không cần phải tìm kiếm các trang web có liên quan để bán hàng hóa của họ. Mạng thực hiện tất cả công việc tại nhà cho người bán.
  4. Các nhà xuất bản nhận được phần thưởng khi tạo ra lưu lượng truy cập khối lượng lớn trên trang web của họ. Mạng lưới tiếp thị giúp họ tìm ra những thương gia giàu có, những người sẵn sàng trả cho họ hoa hồng béo bở khi nhấp chuột, khách hàng tiềm năng và bán hàng.
  5. Một mạng theo dõi tất cả các nhấp chuột, khách hàng tiềm năng và doanh số bán hàng được tạo thông qua các trang web liên kết để đưa ra tuyên bố chính hãng trước người bán.
  6. Với vai trò trung gian, mạng lưới liên kết thu hoa hồng từ các thương gia và phân phối giữa các chủ sở hữu trang web.
  7. Để chạy một chương trình tiếp thị trực tuyến cũng là nhiệm vụ của một mạng tiếp thị trên internet.

Người bán và nhà xuất bản có thể tham gia mạng tiếp thị trực tuyến miễn phí mặc dù một số mạng tính phí thành viên.

Các chương trình mạng liên kết

Tiếp thị trực tuyến đã nổi lên trở thành một công cụ chính để bán sản phẩm trên toàn thế giới. Thương nhân có thể bán các sản phẩm có giá trị cao của họ mà không cần mở phòng trưng bày và trả lương cho nhân viên bán hàng. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra một trang web có mức độ liên quan đến sản phẩm của bạn. Nội dung của trang web phải giống với sản phẩm bạn muốn bán. Điều khác là lưu lượng truy cập của trang web. Hiển thị quảng cáo trên không gian chính trên một trang web có lưu lượng truy cập cao có nghĩa là có nhiều cơ hội bán hàng hơn. Các nhà xuất bản, những người cố gắng tăng lưu lượng truy cập vào trang web của họ, sẽ nhận được phần thưởng dưới hình thức hoa hồng từ người bán. Dưới đây là một số chương trình mạng lưới liên kết trả tiền tốt nhất.

Cost-per-Click: Như tên cho thấy, có một chi phí cho mỗi nhấp chuột của người bán. Quảng cáo được hiển thị nhận được nhấp chuột từ khách truy cập, được tính bởi nhà xuất bản để đưa ra yêu cầu.

Giá mỗi hành động: Doanh thu được tạo ra cho nhà xuất bản bất cứ khi nào ai đó truy cập trang web của họ thực hiện một hành động cụ thể đối với quảng cáo được hiển thị. Hành động có thể được định nghĩa là đăng ký một bức thư báo hoặc để lại địa chỉ liên hệ của anh ta để có thêm thư từ.

Giá mỗi lần bán: Đây là chương trình tiếp thị trực tuyến được các thương gia ưa chuộng nhất. Trong chương trình này, các thương gia cung cấp hoa hồng khổng lồ cho các chi nhánh khi cung cấp hàng bán.

Bài viết tiếp theo sẽ tập trung vào những lợi ích mà các chi nhánh có thể rút ra thông qua tiếp thị trực tuyến. Tôi sẽ cố gắng kể những cách đó để tăng lưu lượng truy cập trang web của họ trong bài viết tiếp theo của tôi.

webaffiliatevn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments