• Home
  • Tiếp thị liên kết

Lưu lượng truy cập trang web được nhắm mục tiêu – Cách bạn có thể tăng lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu đến trang web của mình

Máu sống của trang web của bạn (hoặc các nỗ lực tiếp thị của bạn) là lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu đến sản phẩm của bạn. Khi bạn viết các bài đăng trên blog, các bài báo để xuất bản trên tạp chí điện tử và báo cáo điện tử, bạn cũng có thể đưa chúng lên trang web của mình và ở những nơi khác trên web, như Facebook và LinkedIn. Bằng cách này, bạn đang đưa breadcrumbs trên internet, một con đường dẫn đến trang web / sản phẩm của bạn.

Bằng cách xác định vị trí các ấn phẩm trực tuyến đã tập trung vào khách hàng mục tiêu của bạn và đưa các bài đăng của khách, hoặc các bài báo hoặc báo cáo miễn phí với họ, bạn đang khai thác rất nhiều khách hàng tiềm năng đang theo hướng của bạn.

Bằng cách này, bạn đang tìm thấy dòng khách hàng tiềm năng trên thị trường của mình và bước vào dòng khách hàng tiềm năng đã có ở đó, thay vì sử dụng cách tiếp cận súng phân tán để tìm kiếm những người đã quan tâm đến những gì bạn cung cấp.

Khi sử dụng viết bài cho lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu, bạn sẽ muốn cố gắng viết tối thiểu 2 bài báo mỗi tuần, với độ dài ít nhất 300-600 từ, nhưng nếu bạn có thể viết ra 4 hoặc 5 bài viết một tuần liên tục thì bạn sẽ kết thúc với hơn 208 đến 260 bài báo thông tin mới chỉ trong một năm.

Và nếu bạn đưa những bài báo đó lên nói rằng chỉ 3 ba trang web như trang tạp chí điện tử, hoặc trang Facebook, hoặc LinkedIn thì trong một năm, bạn sẽ có dấu ấn của mình ở hơn 700 địa điểm trên internet.

Bằng cách viết đều đặn hàng tuần và duy trì đầu ra các bài báo của mình, bạn có thể tạo ra tới 100 độc giả được nhắm mục tiêu đến trang web của bạn trong một ngày. Có lẽ nhiều hơn nếu bạn cung cấp thông tin thực sự có giá trị cho khách hàng tiềm năng của bạn.

Các nguồn lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu khác mà bạn muốn đưa vào kho tiếp thị của mình:

Pinterest (nơi bạn tạo ‘ghim’ liên kết đến trang web hoặc sản phẩm liên kết của bạn),

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (mà bạn sẽ làm một phần của bất kỳ bài viết nào, trang web, bài đăng trên blog, v.v. để những người đang tìm kiếm nội dung của bạn sẽ tìm thấy nó),

Facebook (đặt các nút ‘thích’ và ‘chia sẻ’ trên trang web của bạn, liên kết các bài đăng trên trang Facebook với trang web của bạn, quảng cáo Facebook, v.v.)

Twitter (một nền tảng blog vi mô cho phép 140 ký tự, bạn có thể đặt một nút Twitter trên trang web của mình để nhận lưu lượng truy cập từ Twitter)

Blog của riêng bạn (có blog của bạn là một trong những cách tốt nhất để có được lưu lượng truy cập web nhất quán, ngoài ra bạn có thể đưa các bài viết của mình lên blog dưới dạng các bài đăng cũng như trên trang Facebook và các trang tạp chí điện tử)

Diễn đàn Tiếp thị (tham gia vào các diễn đàn xung quanh thị trường ngách của bạn, tìm kiếm trên Google “diễn đàn thích hợp của bạn “-” diễn đàn giảm cân “hoặc” diễn đàn chơi gôn “chẳng hạn và tham gia trả lời các câu hỏi, có những cân nhắc khác như đảm bảo rằng họ cho phép liên kết của bạn trên hồ sơ của bạn cho chúng nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn vào thời gian sau.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều nguồn lưu lượng truy cập cho trang web / tiếp thị liên kết của bạn cũng được giải quyết tại https://JosephsMarketing.com/traffic.

Hãy nhớ rằng theo thống kê, bạn nên mong đợi rằng chỉ có khoảng 1 trong số 100 người có khả năng sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu với trình tự email của bạn và viết các bài báo và bài đăng trên blog của khách, nỗ lực của Pinterest và Facebook, v.v., bạn có thể tạo ra 1.000 lượt truy cập được nhắm mục tiêu cho trang web của mình mỗi ngày, bạn có thể kiếm được tới 10 lượt bán hàng mỗi ngày. Và tất cả với lưu lượng truy cập mà bạn chỉ tốn vài giờ một tuần.

webaffiliatevn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments