• Home
  • Tiếp thị liên kết

Chiến lược Tiếp thị Liên kết ClickBank: Mức độ hấp dẫn Cao hay Thấp hơn – Cái nào Bán tốt nhất và Tại sao?

ClickBank là một trong những trang web bán lẻ sản phẩm kỹ thuật số phổ biến nhất cung cấp hoa hồng hào phóng cho việc bán sản phẩm của mình cho các chi nhánh đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị trực tuyến. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa và kiếm được thu nhập hấp dẫn, người ta nên biết chiến lược tiếp thị liên kết ClickBank. Bạn sẽ phải hiểu các điều khoản khác nhau được sử dụng trên trang web này và nghiên cứu lịch sử bán hàng chi tiết của từng sản phẩm được hiển thị trước khi đánh dấu sản phẩm cho các chương trình khuyến mãi và bán hàng, để bạn có thể kiếm được tiền thật trên internet. Khi bạn kiểm tra một sản phẩm đang bán trên trang web này, trước tiên bạn phải kiểm tra xem sản phẩm đó có trang bán hàng tốt hay không và tỷ lệ chuyển đổi của nó. Một điều khác cần được quan tâm là yếu tố trọng lực của sản phẩm.

Mức độ hấp dẫn của một sản phẩm ClickBank có thể được định nghĩa là chỉ số về số lượng chi nhánh đã bán sản phẩm có liên quan trong 8 tuần qua. Nó chỉ đơn giản cho bạn biết số lượng các chi nhánh đang quảng cáo và bán sản phẩm kỹ thuật số trên internet. Nhưng lực hấp dẫn không cho bạn thấy bức tranh đầy đủ về doanh số bán hàng của sản phẩm kỹ thuật số –

1. Nếu mức độ hấp dẫn cao, điều đó cho thấy số lượng các chi nhánh đang bán sản phẩm cao. Nó có nghĩa là bạn có số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh. Cơ hội là doanh thu của các chi nhánh cao do doanh số bán sản phẩm thấp.

2. Nếu mức độ hấp dẫn của một sản phẩm kỹ thuật số thấp, nó chỉ cho thấy rằng số lượng các chi nhánh thấp, có nghĩa là bạn có sự cạnh tranh nhỏ và số lượng bán hàng lớn.

3. Mặt khác, mức độ hấp dẫn thấp có thể cho thấy do doanh số bán sản phẩm thấp, số lượng chi nhánh ít.

Khi chọn một sản phẩm kỹ thuật số để quảng cáo từ trang web này, bạn nên lập kế hoạch chiến lược tiếp thị liên kết ClickBank. Trước tiên, bạn nên nghiên cứu cẩn thận trang web hoàn chỉnh và tìm hiểu các thuật ngữ kỹ thuật khác nhau và ý nghĩa của chúng. Sau đó, bạn nên kiểm tra các sản phẩm khác nhau và doanh số bán hàng cũng như lịch sử khác của chúng. Sau đó, bạn nên kiểm tra lực hấp dẫn của sản phẩm kỹ thuật số. Nếu sản phẩm có mức độ hấp dẫn thấp hơn, có nghĩa là số lượng các chi nhánh đang quảng cáo sản phẩm thấp và doanh số bán hàng cao hơn. Bạn nên chọn sản phẩm này để bán vì nó sẽ giúp bạn kiếm được tiền thật.

webaffiliatevn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments